Vad mer?

Även tid och utrymme genereras av kod;
krypterad på ett komplext språk:

Den kan resa fram och tillbaka i tiden vem som än kan tyda den.

Vi är en verklig del och en imaginär del:

Båda kör i åtanke:

Så samma sinne är koden som vibrerar.