Projekt

Det här avsnittet infogas vilket projekt som helst.

I operationer forskning för att utföra Matematisk ekonomisk modellering av Automatiserade styrsystem kräver fem steg:

Preliminär utredning,

Före projektet,

Tekniskt projekt,

Arbetsprojekt,

Implantation.

Varaktigheten av varje steg beror på projektets egenskaper och komplexitet.